Södertälje Friskola Internt
Expeditionen
08-55422490
expedition@sodertaljefriskola.se

Rektor
Leif Åhlin
08-55422491

Bitr rektor
Maria Guvå
08-55422492

Bitr rektor
Anna Löfgren
08-55422493
Skolsekreterare
Susanne Källberg
08-55422490
susanne.kallberg@sodertaljefriskola.se
Skolsköterska
Cecilia Rosmar
070-8640591
cecilia.rosmar@sodertaljefriskola.se
Kurator
Lotta Halvardsson Ekdahl
073-7006161
lotta.halvardsson.ekdahl@sodertaljefriskola.se
Skolbibliotekarie
Anna Cederwall
anna.cederwall@sodertaljefriskola.se
Förskoleklass Månen: 070-4280270
Förskoleklass Solen: 070-8640787
Fritidshemmet Galaxen (år 1): 070-8640678
Fritidshemmet Tellus (år 2): 070-7387763
Fritidshemmet Stjärnan (år 3): 070-7519482
Fritidsklubben: 076-2878099
Arbetsrum Gula huset: 076-2886742
Arbetsrum Vita huset: 076-2879385
Biblioteket: biblioteket@sodertaljefriskola.se

Fuat Aho
Vaktmästare


Evan Al-Badry
Mentor 8B
MA, FY

Christina Andersson
Mentor 2B


Tcharlez Bachir
Mentor 7B
MA

Frida Bergkvist
Mentor 1B


Jennie Birelius
Mentor 3A


Maria Butros
Mentor Solen


Sylvia Cerna
Mentor Månen


Rita Chamoun
Köket


Niklas Edgren
Träslöjd


Ulrika Forsén
Mentor 5B


Josephine Forsmark
Resurs år 3
Fritidshemmet

Pierre Ghanno
Resurs 7-9


Karina Gutierrez
Mentor 8A
SV, SVA

Birsen Halef
Mentor 4B


Sameerah Hamandi
Lärarassistent

Eva Hanna
Resurs 1-3
Fritidshemmet

Catrine Holmqvist
Mentor 6A


Julia Irazihanova
Elevassistent åk 2

Carina Jakobsson
Resurs år 5
Fritidshemmet

Mikael Jene
Mentor 9B
MA, BI, KE

Angelica Johansson
Resurs 7-9


Niclas Johansson
Resurs år 1
Fritidshemmet

Fady Kiryakos
Mentor 7A


Elizabetha Kuzmanovska
Fritidshemmet


Lotta Leijonmarck
Mentor Solen


Jonas Lindberg
Mentor 7A
EN, SPA

Emanuel Lundin
Mentor 9A
SV, SH

Johan Lövdahl
Åk 7-9


Nahrin Malke
Fritidshemmet
Köket

Carina Michel
Mentor 5A


Jonathan Neander
IdH år 1-2
Resurs åk 2
Fritidshemmet

Ludvig Neander
Resurs 7-9
Fritidshemmet

Marie Olofsson
Mentor 6A
SV, IDH

Camilla Olsson
Köket


Maria Olsson
Mentor 1A


Therese Palmryd
Mentor 4A


Rima Rhawi
Mentor 9A
TY

Sebastian Stenström
Resurs år 5-6

Peter Ståhlberg
Mentor 3B


Eva Sättermon
Mentor Månen


Karin Söderbaum Norman
Mentor 4B
Textilslöjd

Jakob Wallin
Tjänstledig

Hiromi Yamamoto Wahlstedt
BL

Anne Zazi
Speciallärare

Christian Åhlström
Mentor 2A


Hanna Örnkloo
Mentor 7B
SV, EN
Södertälje Friskola AB
Box 6
15121 Södertälje
Besöksadress: Nyköpingsvägen 54
Tel: 08-55422490
e-post: expedition@sodertaljefriskola.se
Webb: www.sodertaljefriskola.se