Södertälje Friskola Internt

Rutiner och handlingsplaner
Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero
Handlingsplan för extra anpassningar och särskilt stöd
Läxpolicy

Skolbarnsomsorg
Regler skolbarnsomsorg
Fritidshemmet - Regler och avgifter
Ansökan om fritidshemsplats inkl. ändring av tider - fyll i på dator, skriv ut och skriv under
Inkomstuppgift - fyll i på dator, skriv ut och skriv under
Inkomst- och arbetstidsuppgift från arbetsgivare - fyll i på dator, skriv ut och skriv under
Uppsägning av fritidshemsplats - fyll i på dator, skriv ut och skriv under

Skolskjuts
Skolskjutsregler
Ansökan om skolskjuts - fyll i på dator, skriv ut och skriv under
Intyg om växelvis boende - fyll i på dator, skriv ut och skriv under

Övrigt
Personuppgifter - elev - skriv ut, fyll i och skriv under
Ledighetsansökan-elev - fyll i på dator, skriv ut och skriv under
Blankett för klagomål - fyll i på dator, skriv ut och skriv under

Försäkring - Alla elever är olycksfallsförsäkrade via Södertälje kommun, mer information och blanketter finns via länken.

Södertälje Friskola AB
Box 6
15121 Södertälje
Besöksadress: Nyköpingsvägen 54
Tel: 08-55422490
e-post: expedition@sodertaljefriskola.se
Webb: www.sodertaljefriskola.se