Köregler

När du anmäler ditt barn till vår kö får hen en plats i kön utifrån sökgrupp och ansökningsdatum. De sökgrupper vi har är
1. Barn som redan har syskon på skolan.
2. Barn som bor i närområdet. Med närområdet menar vi Mariekäll, Saltskog, Centrum och Värdsholmen.
3. Övriga efter ansökningsdatum.

Ansökan om plats

Jag söker plats för mitt barn i
Förskoleklass
Grundskolan, årskurs
med början läsåret

Uppgifter om elev

Namn:
Personnummer:
Elevens skola idag:

Uppgifter om vårdnadshavare

Personnummer:
Namn:
Adress:
Postadress:
E-post:
Telefon:
Har ni redan barn hos oss?
Nej
Ja, i klass

För att vi ska kunna placera in barnet i vår kö krävs det att ni godkänner att vi behandlar ovanstående uppgifter digitalt.
Jag godkänner att ovanstående uppgifter lagras digitalt hos Södertälje Friskola.