Södertälje Friskola Internt

Södertälje Friskola önskar God Jul!(18 dec 2018)

Vi finns kvar (19 nov 2018)
Mark Twain lär en gång ha sagt: "Ryktet om min död är starkt överdrivet." Samma sak gäller Södertälje friskola. Trots dagens artikel i Länstidningen har vi den tydliga ambitionen att den detaljplan som nu utarbetas (ett arbete som för övrigt påbörjades i maj 2014) ska hinna bli klar till nästa läsår. Södertälje friskola, vår hyresvärd Telge Fastigheter och stadsbyggnadsnämnden är alla överens om vi har en bra plats och ska ligga kvar där vi är.

Nya telefonnummer
Vi har några nya telefonnummer till förskoleklass och fritidshemmet. Du hittar dem på sidan "Kontakta oss".


Länkar
K-skola
Unikum
Office365
Skolverket
Skolinspektionen

Sjukanmälan
Sjukanmäl ditt barn via mejl expedition@sodertaljefriskola.se eller telefon 08-55422490 dygnet runt.

Södertälje Friskola AB
Box 6
15121 Södertälje
Besöksadress: Nyköpingsvägen 54
Tel: 08-55422490
e-post: expedition@sodertaljefriskola.se
Webb: www.sodertaljefriskola.se