Södertälje Friskola Internt
Expeditionen
08-55422490
expedition@sodertaljefriskola.se

Rektor
Leif Åhlin
08-55422491

Bitr rektor
Maria Guvå
08-55422492

Bitr rektor
Anna Löfgren
08-55422493
Skolsekreterare
Susanne Källberg
08-55422490
susanne.kallberg@sodertaljefriskola.se
Skolsköterska
Anita Bell
anita.bell@sodertaljefriskola.se Anita finns normalt på skolan måndagar, tisdagar och torsdagar.
Vid akuta frågor, ring 0733-592825.
Kurator
Shilan Caman
shilan.caman@sodertaljefriskola.se
Shilan finns på skolan på onsdagar.
Förskoleklassen: 070-8640787 Fritidshemmet: 070-8640678
Fritidsklubben: 076-2878099
Arbetsrum Gula huset: 076-2886742
Arbetsrum Vita huset: 076-2879385

Maria Ahnelöv
Mentor 9A
EN 7-9

Fuat Aho
Vaktmästare

Evan Al-Badry
Mentor 7B
MA, FY 7-9

Christina Andersson
Mentor 1B

Jennie Birelius
Mentor 2A

Maria Butros
Mentor Månen

Rita Chamoun
Köket, morgonfritids

Niklas Edgren
SL, TK 4-9

Ulrika Forsén
Mentor 4B
SV, MA, NO 4-7

Josephine Forsmark
Tjänstledig

Pierre Ghanno
Elevassistent 7-9

Karina Gutierrez
Mentor 7A
SVA, SO 6-9

Mona Hagman
Mentor 5A
EN, MA, NO, SO, SV 4-5

Birsen Halef
Resurslärare 1-3

Catrine Holmqvist
Mentor 6A
EN, MA, SO, SV 5-6

Loren Ibrahim
FRA

Carina Jakobsson
Fritidsledare
resurs år 4

Mikael Jene
Mentor 8B
MA, BI, KE 7-9

Camilla Johansson
Mentor 3B

Niclas Johansson
Fritidsledare
Resurs år 3

Fady Kiryakos
Mentor 9B
SVA, SO 7-9

Elizabetha Kuzmanovska
Fritisledare

Lotta Leijonmarck
Mentor Solen

Emanuel Lundin
Föräldraledig

Johan Lövdahl
SV 7-9

Jörg Malchus
Mentor 8A
TY, GE 7-9

Nahrin Malke
Fritidsledare
Köket

Yusef Matte
MU

Carina Michel
Mentor 4A

Ludvig Neander
Resurs 7-9

Marie Olofsson
IDH

Camilla Olsson
Köket

Maria Olsson
Mentor 3A

Therese Palmryd
Föräldraledig

Erkki Poutiainen
MA 7-9

Anna Sederström
Biblioteket

Susanne Sederström
BL, SL år 3
Fritidsledare

Sofia Sendi
Föräldraledig

Sebastian Stenström
Elevassistent
Resurs år 5-6

Peter Ståhlberg
Mentor 2B

Eva Sättermon
Mentor Månen

Karin Söderbaum Norman
SL 4-9

Cecilia Teljstedt
BL, HKK

Veronica Torres
SPA 6-9

Jakob Wallin
IDH
Fritidsledare

Christian Åhlström
Mentor 1A

Hanna Örnkloo
Mentor 9B
EN, SV 7-9
Södertälje Friskola AB
Box 6
15121 Södertälje
Besöksadress: Nyköpingsvägen 54
Tel: 08-55422490
e-post: expedition@sodertaljefriskola.se
Webb: www.sodertaljefriskola.se