Södertälje Friskola Internt

Köregler

När du anmäler ditt barn till vår kö får hen en plats i kön utifrån ansökningsdatum. Vi erbjuder sedan plats enligt följande:
1. Barn som redan har syskon på skolan.
2. Barn som bor i närområdet. Med närområdet menar vi Mariekäll, Saltskog, Centrum och Värdsholmen.
3. Övriga efter ansökningsdatum.

Ansökan om plats

Jag söker plats för mitt barn i
Förskoleklass
Grundskolan,
med början

Uppgifter om elev

Namn:
Personnummer:
Elevens skola idag:

Uppgifter om vårdnadshavare

Namn:
Adress:
Postadress:
E-post:
Telefon:
Har ni redan barn hos oss?
Nej
Ja, i klass
För att vi ska kunna hantera ansökan krävs det att vi för hantera och lagra dina uppgifter digitalt.
Jag godkänner att ovanstående uppgifter lagras digitalt hos Södertälje Friskola.

Länkar
​K-skola
Unikum​
Office365
Skolverket
Skoli​nspektionen​

Sjukanmälan
Sjukanmäl ditt barn via mejl expedition@sodertaljefriskola.se eller telefon 08-55422490 dygnet runt.

Södertälje Friskola AB
Box 6
15121 Södertälje
Besöksadress: Nyköpingsvägen 54
Tel: 08-55422490
e-post: expedition@sodertaljefriskola.se
Webb: www.sodertaljefriskola.se