Södertälje Friskola Internt

Köregler

När du anmäler ditt barn till vår kö får hen en plats i kön utifrån ansökningsdatum. Vi erbjuder sedan plats enligt följande:
1. Barn som redan har syskon på skolan.
2. Barn som bor i närområdet. Med närområdet menar vi Mariekäll, Saltskog, Centrum och Värdsholmen.
3. Övriga efter ansökningsdatum.

Ansökan om plats

Jag söker plats för mitt barn i
Förskoleklass
Grundskolan,
med början

Uppgifter om elev

Namn:
Personnummer:
Elevens skola idag:

Uppgifter om vårdnadshavare

Namn:
Adress:
Postadress:
E-post:
Telefon:
Har ni redan barn hos oss?
Nej
Ja, i klass
Södertälje Friskola AB
Box 6
15121 Södertälje
Besöksadress: Nyköpingsvägen 54
​Tel: 08-55422490
Fax: 08-55422494
e-post: expedition@sodertaljefriskola.se
Webb: www.sodertaljefriskola.se​​