Södertälje Friskola Internt

Krakow
Nu pågår förberedelserna inför den årliga resan med våra 9:or till Krakow. En viktig programpunkt på resan är studiebesöket i Auschwitz, #vifaaraldriggloemma.

Skolenkäten
Nu är svarsperioden för skolenkäten avslutad. Vi ser att svarsfrekvensen bland vårdnadshavare var 45,2% i förskoleklass och 37,8% i åk 1-9. Det är betydligt bättre än för två år sedan och vi tackar alla er som tog er tid att svara.

Allergier
Tänk på att personer som har nötallergi kan få känningar via luften. Låt därför era barn lämna allt som innehåller nötter hemma.

Länkar
K-skola
Unikum
Office365
Skolverket
Skolinspektionen

Sjukanmälan
Sjukanmäl ditt barn via mejl expedition@sodertaljefriskola.se eller telefon 08-55422490 dygnet runt.

Södertälje Friskola AB
Box 6
15121 Södertälje
Besöksadress: Nyköpingsvägen 54
Tel: 08-55422490
e-post: expedition@sodertaljefriskola.se
Webb: www.sodertaljefriskola.se